+686 75022801 | +686 75022802   legal@justice.gov.ki

Human Rights –E moan kateaki te rabwata aio n 2015 iaan te MWYSSA ao n manga mwaing nakon aan te MOJ n January 2017. E katabeaki te Division aio ibukin te kamatata iaon inaomataia aomata nako e moa mai iroun te teei n uaa te kara ao riki te koraki ake aki toamau bwain rabwataia. E kabaeaki naba te rabwata aio bwa ena karaoi tenaan ribooti iaon inaomataia aomata are bon kabaean te Tautaeka n Kiribati ibukin tenaan Treaties ake ea tia n tianai. Nte tai aio moa ao aikai kakawakin katabean te Division aio bwa a na riai nako tenaan ribooti aikai nakon ana rabwata UN ibukin inaomataia aomata ao katabangakin te kaongora iaon Kiribati ibukin inaomataia kain abara.

Close Menu